Bezpohybová elektrická větrná turbína Aeromine

Patentovaný aerodynamický design Aeromine zachycuje a zesiluje proudění vzduchu v budově při rychlosti větru až 5 mph, podobně jako profily na závodním voze. Na rozdíl od turbín, které vyžadují rotující lopatky rotoru a mnoho pohyblivých dílů, takže jsou náchylné k problémům s údržbou, nehybné a odolné řešení Aeromine generuje více energie na menším prostoru.

Aeromine je navržen pro instalaci na budovách s velkými plochými střechami. Vysoce výkonné řešení společnosti Aeromine v kombinaci se stávajícími možnostmi solární energie může generovat 100 % energetických potřeb budovy na místě.

Inovativní řešení Aeromine generuje až o 50 % více energie než ekvivalentní solární řešení využívající nejvýkonnější dostupný obnovitelný zdroj energie.

Aeromine funguje za nejextrémnějších povětrnostních podmínek a vyrábí energii, když je poptávka po energii největší. Jedna jednotka Aeromine může generovat tolik energie jako pole 16 solárních panelů, přičemž zabírá 10 % střešního prostoru, každá jednotka je navržena tak, aby dodávala 5 kW. AC výkon, který se časem nesnižuje.