Gravitační zařízení pro ukládání energie: Jaké má klady a zápory?

Gravitační baterie je forma zařízení pro ukládání energie, která drží gravitační energii, známou také jako potenciální energie, energii, která je uložena v předmětu v důsledku změny výšky způsobené gravitací. Gravitační baterie generuje gravitační potenciální energii zvednutím hmoty nad zemský povrch, která je následně upuštěna za účelem výroby elektřiny prostřednictvím elektrického generátoru.

Energie produkovaná gravitační baterií je udržitelným zdrojem energie. V systému Gravity Storage lze velké množství energie skladovat po dobu šesti až čtrnácti hodin a lze ji regenerovat. Tato technologie je založena na základním principu hydraulického zvedání horniny o velké hmotnosti. Podívejte se na video z The Tesla Domain:

Jak se používají v elektrárnách pro akumulaci čerpadel, elektrická čerpadla se používají k čerpání vody pod pohyblivým pístem horniny, čímž se nadzvedává hornina. V situacích, kdy se nedostatečně vyrábí obnovitelná energie, je voda nasměrována do turbíny, jak se vyrábí v klasických vodních elektrárnách.

Švýcarský plně mechanický systém Energy Vault využívá automatizované skládání a vykládání bloků o husté hmotnosti až 35 tun. Dělá to tak, že je všechny umístí do otevřeného prostoru se šesti rameny jeřábu.