3D animace principu práce diesel-elektrické lokomotivy

Dieselová lokomotiva je typ železniční lokomotivy, ve které je hlavním hybatelem dieselový motor. Bylo vyvinuto několik typů dieselových lokomotiv, které se liší především prostředky, kterými je mechanická síla přenášena na hnací kola.

V diesel-elektrické lokomotivě pohání dieselový motor buď elektrický stejnosměrný generátor obecně, méně než 3 000 hp (2 200 kW) netto pro trakci, nebo elektrický střídavý alternátor-usměrňovač (obecně 3 000 hp netto nebo více pro trakci), výstup který dodává energii trakčním motorům, které pohánějí lokomotivu. Mezi naftovým motorem a koly není žádné mechanické spojení. Podívejte se na video od Animagraffs pro více informací.

Důležitými součástmi diesel-elektrického pohonu jsou dieselový motor (také známý jako hnací motor), hlavní generátor/alternátor-usměrňovač, trakční motory (obvykle se čtyřmi nebo šesti nápravami).

A řídicí systém skládající se z regulátoru motoru a elektrických nebo elektronických komponentů, včetně spínacích zařízení, usměrňovačů a dalších komponentů, které řídí nebo upravují elektrické napájení trakčních motorů. V nejjednodušším případě může být generátor přímo připojen k motorům pomocí velmi jednoduchého spínacího zařízení.